We zoeken (minimaal) 100 gemotiveerde bedrijven met een hart voor maatschappelijke ondernemen en met een gezond stuk eigen belang: in contact komen met regionaal talent.

FRYSKE BAANBATTLE

Een eigentijds manier via een talentgerichte aanpak,

met een écht groeiprogramma, de match maken

tussen mens en werk!

GEEN GOED PERSONEEL, ECONOMIE STAGNEERT:
ontsluit de verborgen talenten

Image

Nu de economie groeit neemt krapte op de arbeidsmarkt toe. Sommige branches komen in zwaar weer, bijvoorbeeld de zorg, de bouw, de horeca en technische sectoren. De gevolgen zijn zichtbaar: afdelingen worden tijdelijk gesloten, productielijnen staan stil, bedrijven gaan dagen dicht gaan. En dat terwijl er genoeg geschikte mensen zijn om de vacatures in te vullen. We zien twee belangrijke oorzaken:

1
Bedrijven zoeken via klassieke wervingsmethoden en door de bril van functieprofielen en competenties, leggen de selectielat vaak onbewust te hoog en filteren op de beste cv’s;
2
Geschikte en gemotiveerde werkzoekenden zijn niet getraind in het verkopen van hun kwaliteiten en talenten.  

Onderzoek toont aan dat bedrijven het liefst een medewerker uit de eigen omgeving betrekken. Vreemd genoeg kennen werkzoekenden 99,9% van de bedrijven in hun eigen omgeving niet. De aanpak van de Fryske BaanBattle is erop gericht dat bedrijven en de regionale werkzoekenden elkaar leren kennen. Een kennismaking waarin niet het functieprofiel maar de persoon centraal staat: motivatie, persoonlijkheid en talent.

De Fryske BaanBattle (FBB) 

De FBB is een initiatief van Stichting Samenwerken aan Werk en heeft tot doel om op een eigentijds manier via een talentgerichte aanpak, met een écht groeiprogramma, de match te maken tussen mens en werk! Deze bewezen aanpak is in de provincie Groningen al zeer succesvol gebleken. In september 2019 start de campagne in Friesland. Doet u ook mee aan deze nieuwe manier van werven? 

Hoe werkt het? 

De ervaring leert dat werkzoekenden meer talent hebben dan ze zelf denken en ook gemotiveerder zijn dan je op het eerst oog vermoedt. Kortom, geschikt voor werk maar niet in beeld. De belangrijkste oorzaak is dat veel werkzoekenden hun skills/kwaliteiten niet kennen en niet goed in staat zijn om deze overtuigend te presenteren. In klassieke methoden zoals solliciteren met een brief komen ze niet op de radar van bedrijven met een vacature.

Investeren in mensen

De FBB is een campagne van 20 weken waarin ruim 100 werkzoekenden, in teams van 10 personen, onder leiding van twee professionele coaches, samenwerken aan werk. Het groeiprogramma vormt zich op basis van de behoeftes van de deelnemers waardoor ze weer vertrouwen krijgen, fit worden voor werk, hun talenten ontdekken en deze beter weten te presenteren. De campagne bestaat uit een mix van gerichte trainingen, onderlinge feedback (intervisie), het elkaar stimuleren in ontwikkeling en het wekelijks bezoeken van bedrijven die deelnemen, als partner, aan de Fryske BaanBattle. Deelnemers ontwikkelen stap voor stap de vaardigheden om zich vanuit, vertrouwen, persoonlijkheid, kwaliteiten en talent te presenteren op de regionale arbeidsmarkt.  

Samenwerking met bedrijven

De partnerbedrijven presenteren zich gedurende campagne tenminste 10 keer aan teams van werkzoekenden. Deelnemers krijgen zo inzicht in de grote variatie aan bedrijven en werkzaamheden in de eigen regio en leren in de praktijk zich vanuit meerwaarde en talent te presenteren. Partnerbedrijven ontdekken dat er lokaal meer talent beschikbaar is dan gedacht. Deze verrassende mix van naamsbekendheid creëren, écht kennismaken en ontdekken welke kwaliteiten er beschikbaar zijn betekent winst voor iedereen.

HET SUCCES VAN DE BAANBATTLE

De ervaring leert dat de deelnemers 25% groeien in zelfvertrouwen, zelfinzicht, netwerkvaardigheden en social skills. Ruim 70% van de deelnemers vindt op deze manier daadwerkelijk werk bij mooie werkgevers in de eigen regio. Investeren in deze aanpak levert winst op voor iedereen.  

Zet uw bedrijf maximaal in beeld!

De hele campagne krijgt maximale exposure dankzij de samenwerking met de lokale en regionale media (NDC Media en Omrôp Fryslân) plus de online en offline campagne, artikelen en interviews. Meedoen betekent voor bedrijven een unieke kans om uw eigen bedrijf gedurende de campagne op een positieve manier in beeld te laten komen. Ter indicatie: alleen al deze media aandacht vertegenwoordigt een waarde van tenminste €10.000,- per bedrijf.

Samen maatschappelijk betrokken partners 

De FBB creëert een bijzondere samenwerking met ruim 100 bedrijven, lokale/regionale media, lokale/regionale overheden, bewonersorganisaties, werkzoekenden en samenleving in een gemeenschappelijk belang: mensen weer actief laten deelnemen waarbij ze iets doen waar ze goed in zijn en blij van worden. Deze aanpak van talentgerichte werving en selectie geeft een impuls aan de werkgelegenheid. Samen leveren we een actieve bijdrage aan een gezond economisch klimaat in de regio.

Dorpen en buurten helpen mee

Als extra SROI gaan we dorpen en buurten, wanneer ze helpen bij het vinden en enthousiasmeren van werkzoekenden uit de eigen omgeving, belonen voor deelname en resultaat. Dit geld mag men vrij besteden om wensen in de eigen leefomgeving met elkaar mogelijk te maken.

Wat wordt van een bedrijf verwacht? 

  • Gedurende de campagneperiode het faciliteren van tien bedrijfsbezoeken voor de deelnemers;
  • Een betrokken HR-adviseur neemt een actieve rol in door mee te lopen bij de bedrijfsbezoeken en door bij het invullen van vacatures eerst te putten uit de FBB-pool.

Wat levert het op? 

  • Bedrijven besparen tijd en kosten: lange werving- en selectieprocedures, inhuur, advertenties; 
  • Je hebt permanent toegang tot een exclusief en regionale pool van getalenteerd personeel;
  • Deelnemende bedrijven vormen samen een nieuw en krachtig netwerk waarin kennis en capaciteit kan worden gedeeld en nieuwe initiatieven worden ontwikkeld; 
  • Toegang tot een exclusief trainingspakket. De expertise van coaches en trainers van FBB is gebundeld in een exclusief trainingsprogramma voor bedrijven en medewerkers. Denk aan expertise op het gebied het ontwikkelen van skills voor de 21e eeuw en talentgericht werken;
  • Exposure in de media, online, naamsbekendheid op meerdere terreinen: employer branding, maatschappelijk betrokken, het leukste bedrijf van de regio;
  • Social return on investment.

Welke investering wordt gevraagd? 

Maak voor uzelf eens de balans op van uitgaven op het gebied van werving, selectie, reclame, trainingen en begeleiding van medewerkers. Vaak gaat het om vele tienduizenden euro’s per jaar. 

De FBB campagne duurt 20 weken. Voor deelname aan de FBB vragen we een financiële bijdrage van €5500,- per bedrijf. Bij een succesvolle match via de FBB Talentpool vragen we een bonus van €2000,- (bedragen zijn exclusief BTW). 

We gaan slagen in onze missie om mens en werk op een slimme manier te verbinden door onze krachten te bundelen:

Samen met heel Fryslân aan de slag!

Image

Interesse?

Neem contact op met
Arjen P. van Leeuwen (0622546675)

Aanmelden?

Maak gebruik van onze handige aanmeldformulieren om zo snel aan te sluiten bij Fryske BaanBattle: